Juha Stenroos

CV ja projektiportfolio

Alla poimintoja projekteistani ja tiivistelmä CV:stäni. Tarkemman CV:n löydät Linkedinistä.

Työ

Kehi­tys­pääl­lik­kö

Edi­ta Publis­hing Oy

Kou­lu­tus

Tra­de­no­mi

Haa­ga-Helia amk

Yli­op­pi­las

Lumon lukio

Tek­no­lo­giat

WordPress

Erin­omai­set tai­dot

 HTML5

Erin­omai­set tai­dot

CSS / SaSS

Erin­omai­set tai­dot

JavaSc­ript

Hyvät tai­dot

jQue­ry

Hyvät tai­dot

PHP

Tyy­dyt­tä­vät tai­dot

Uni­ty 3D

Perus­teet

Con­struct 2

Tyy­dyt­tä­vät tai­dot